Mapa povodňového ohrozenia

Mapa povodňového ohrozenia v mierke 1 : 10 000

Čiastkové povodie Váh

Hydrologické číslo povodia 4-21-09-1585

Sada analógových máp povodňového ohrozenia obsahuje:

  • Mapa záplavových čiar zobrazujúca spoločne všetky povodne Q5, Q10, Q50, Q100, Q1000 záplavovými čiarami
  • Mapa hĺbok so zobrazením rozsahu povodne Q5, Q10, Q50, Q100, Q1000 záplavovou čiarou pri členení hĺbok s intervalom 0,5 m
  • Mapa rýchlostí so zobrazením rozsahu povodne Q5, Q10, Q50, Q100, Q1000 záplavovou čiarou pri členení rýchlostí v intervale 0,5 m/s

Mapy sú prístupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Čachticiach (miestnosť č. 5 – Stavebný úrad) a na portáli mpompr.svp.sk.