OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE

olej

OLEJ a PLASTY už SPOLOČNE.

Obec Čachtice prináša novú možnosť zberu použitého kuchynského oleja súčasne so zberom plastov spred Vašich domácností. Použitý kuchynský olej vyložte v deň zberu plastov pred svoje domácnosti, kde ho vyzdvihnú pracovníci obce zberajúci plasty. Použitý olej musí byť dobre uzavretý v plastových fľašiach, alebo plechových kanistroch.

Najbližší zber plastov a oleja prebehne už túto stredu 3. februára.

Okrem toho môžete priniesť použitý kuchynský olej aj na zberný dvor počas otváracích hodín v stredu a v sobotu. Veríme, že sa do zberu oleja zapojíte a prispejete tak k ochrane životného prostredia.