14. riadne zasadnutie poslancov OZ – online prenos