SLÁVNOSTNÉ PRIVÍTANIE ŽIAKOV 1.ROČNÍKA V OBRADNEJ MIESTNOSTI OBCE ČACHTICE