Stretnutie s Mikulášom

Mikuláš

Miestne kultúrne stredisko  v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ ŠST a Nahrávacím štúdiom Semeš recording v Čachticiach pozývajú všetky deti na „Stretnutie s Mikulášom“, ktoré sa uskutoční dňa 4. decembra 2016, t.j. v nedeľu o 14.30 hodine na námestí v Čachticiach.
Nebudú chýbať kone a koč, na ktorých sa môžu deti povoziť, ako i občerstvenie pre deti i dospelých.

Všetci ste srdečne pozvaní.