NOVINKA – Čachtické cintoríny na portáli cintoriny.sk

Oznamujeme Vám, že aktuálne si môžete informácie o svojich zomrelých, ktorí sú pochovaní na našich cintorínoch a hrobové miesto je identifikovateľné, pozrieť na www.cintoriny.sk Program umožňuje vyhľadať informácie o zomrelom, aktuálnej platbe, nájomcovi hrobového miesta, je možnosť zapáliť virtuálnu sviečku, položiť virtuálnu kyticu – služba je poskytovaná zdarma.