Nezabudnite na povinnosť podať daňové priznanie

Ak ste v roku 2016 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, vydražili alebo zdedili nehnuteľnosť /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte najneskôr do 31. januára 2017 podať priznanie k dani z nehnuteľností na vznik príp. zánik daňovej povinnosti u správcu miestnych daní na Obecnom úrade v Čachticiach na č. dverí 6 a 7.

Do 31.1. 2017 sa podáva aj priznanie k dani za psa na vznik príp. zánik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podáva vlastník psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov príp. ten, ktorému v predchádzajúcom roku zanikla daňová povinnosť.

Do 31.1.2017 sa podáva aj žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností. Do tohto termínu je potrebné na Obecný úrad doručiť kópiu preukazu ZŤP – S.

Do 28. 2.2017 sa podáva aj žiadosť o zníženie príp. oslobodenie od poplatku za komunálny odpad pre občanov dlhodobo sa zdržujúcich mimo trvalý pobyt.

Všetky tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade, príp. na web stránke Obce Čachtice v sekcii Občan, Ako vybaviť , Dane a poplatky.

Správa daní a poplatkov