Nezabudnite podať žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za komunálny odpad

Správa daní a poplatkov upozorňuje občanov, ktorí si doposiaľ nepodali za svojich rodinných príslušníkov, ktorí sú na trvalý pobyt prihlásení tu v Čachticiach na ich adrese a dlhodobo pracujú prípadne študujú mimo svoj trvalý pobyt a viac ako 90 dní sa zdržujú mimo neho a žiadosť o odpustenie, prípadne zníženie poplatku za komunálny odpad na obecný úrad ešte nepriniesli, aby tak urobili. V opačnom prípade týmto osobám bude vyrúbený poplatok za smeti na rok 2017 v plnej sume.

Túto žiadosť je potrebné doručiť na obecný úrad v Čachticiach každý rok, inak úľava nebude poskytnutá. Týka sa to aj občanov, ktorí sa dlhodobo zdržujú, prípadne žijú aj mimo územie Slovenska, ale v Čachticiach sú stále prihlásení na trvalý pobyt.

Žiadosť o odpustenie/zníženie poplatku za KO si môžete stiahnuť na tejto stránke v sekcii Občan, Ako vybaviť, Dane a poplatky