Oprava orientačných čísiel

Register adries ako informačný systém verejnej správy vznikol v súlade s architektúrou integrovaného informačného systému verejnej správy navrhnutou Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy ako jeden zo 4 základných registrov. Informačný systém registra adries, ktorého úprava je obsiahnutá v zákone č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je dátovo konzistentným, centralizovaným zdrojom dát o adresách všetkých fyzických budov na území Slovenskej republiky, ktorým bolo určené súpisné číslo.

V našej obci sa v Registri adries nachádzajú chyby v podobe určených tzv. nulových „0“ orientačných čísiel zapísaných pre všetky adresy v obci. Na základe § 8 zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zabezpečí opravu chyby v registri. Obec Čachtice musí teda uvedené opravy vykonať, pričom plnenie uvedených povinností vyžaduje Ministerstvo vnútra SR ako správca registra.

Oprava orientačných čísiel bude mať za následok neplatnosť občianskeho preukazu z dôvodu zmeny údajov. Občan si po oznámení zmeny údajov v Registri adries bude musieť vybaviť nový občiansky preukaz. Táto zmena bude vykonávaná z úradnej moci, o čom bude vystavené potvrdenie pre účely odpustenia poplatku za vybavenie nového občianskeho preukazu.