OZNAM

Obec Čachtice ako zriaďovateľ Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje, že z dôvodu skončenia funkčného obdobia Rady školy v ZŠ ŠST v Čachticiach hľadá záujemcov, ktorí sa chcú stať  členmi Rady školy na ďalšie 4-ročné funkčné obdobie. Bližšie informácie o činnosti členov Rady školy sú zverejnené v Štatúte Rady školy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 28.2.2017 na sekretariáte Obce Čachtice alebo na mailovej adrese: sekretariat@cachtice.sk alebo na tel.č.032/74 010 24.

ŠTATÚT RADY ŠKOLY