Trenčín región – Dvojmesačník marec, apríl 2017 – nové číslo