Prieskum trhu na výrobu, dodávku a montáž hradnej brány

Obec Čachtice týmto žiada o vypracovanie cenových ponúk na výrobu, dodávku a montáž hradnej brány. V cene musia byť zahrnuté nasledovné požiadavky: dopravné náklady, montáž, kotviaci materiál, finálna povrchová úprava. Záverečný termín ukončenia dodávky je 30.11. 2017. Na hrade nie je elektrická prípojka, ale je možné zapožičať od obce elektrocentrálu s výkonom (cca 6KW). Technická dokumentácia sa nachádza spolu s touto výzvou ako príloha na obecnej webovej stránke.

Ponuky treba odovzdať na podateľňu Obecného úradu v zapečatených obálkach s názvom: Čachtický hrad – brána. Ponuky je možné predkladať do 24. 5. 2017 do 12:00 hod.

6 5 4 3 2 1