OZNAM

Obec Čachtice oznamuje uchádzačom o zhotovenie zákazky s nízkou hodnotou: „Rekonštrukcia ul. Pionierska“ formou verejného obstarávania, že prihlásenie sa  a vyzdvihnutie kompletných súťažných podkladov spolu s projektovou dokumentáciou je možné v piatok 23.6.2017 na Obecnom úrade v Čachticiach.

Mgr. Michal Balala, starosta obce