Pracovná ponuka

Obec Čachtice hľadá pracovníka na uvoľnenú pozíciu : Správca Čachtického hradu.

Charakteristika pracovného miesta:

  • Vykonávanie správy na území Čachtického hradu
  • Komunikácia s organizáciami kultúry a cestovného ruchu, médiami, propagácia a inovácie v priestoroch hradu.
  • Koordinácia práce brigádnikov a zamestnancov hradu, objednávanie a zásobovanie suvenírmi a tovarom na občerstvenie

Kvalifikačné požiadavky : ÚSO, prípadne VŠ I. alebo II. stupňa
Deň nástupu:
podľa dohody

Uchádzači o pracovné miesto môžu svoje žiadosti doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad  do 04.08.2017 do 14,00 hodiny.
Osobný pohovor s vybranými uchádzačmi sa uskutoční v ďalšom týždni. Obec si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádzačov.

Kontakty: 032/7401015  mzdy @cachtice.sk
032/7401024 sekretariat@cachtice.sk