Výsledky hlasovania v obci Čachtice vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 4.11.2017.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov – 3038

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní -612 = 20,14%

Výsledky volieb predsedu:

Jaroslav Baška, Ing. – 311

Renáta Kaščáková, Mgr. – 143

Štefan Škultéty, PhDr. – 76

Petra Hajšelová, Mgr. – 18

Nora Pániková – 18

Ferdinand Vavrík, Ing. – 14

Igor Valko – 3

Vysledky-hlasovania