26. riadne zasadnutie poslancov OZ Čachtice – záznam