Obec Čachtice hľadá dodávateľa stravy pre Zariadenie opatrovateľskej služby

Obec Čachtice, hľadá pre Zariadenie opatrovateľskej služby v Čachticiach dodávateľa stravy. Predmetom je dodávanie stravy na základe objednávky zo strany objednávateľa. Dodávkou stravy sa rozumie dodanie raňajok, polievky + hlavné jedlo a večere. Jedná sa denne o 16 klientov vrátane sobôt, nediel i sviatkov od 01.07.2018. Ponuky zasielajte na sekretariát obce Čachtice.

Bližšie informácie poskytne vedúca ZOS Čachtice Mgr. Mária Blanárová, tel.032/7787340.