Pozor na zavádzajúce letáky od AA Správa s.r.o.!

Vážení spoluobčania,

ak ste v poštovej schránke obdržali „OZNÁMENIE o termíne vykonania čistenia a kontroly komína alebo dymovodu a vykonanie odborného servisu plynového kotla“ na žltom papieri, chceme Vás informovať, že toto oznámenie NIE JE úradným oznámením! Autorom je AA Správa s.r.o.

Ide o reklamu a uvedená reklama bola Radou pre reklamu posudzovaná už v máji 2017 a vyhodnotená ako klamlivá.

Doporučujeme Vám preto, aby ste na uvedenú ponuku vôbec nereagovali, prípadne ju zrušili.

img20180612_09412972