UPOZORNENIE

Vážení spoluobčania,

v týchto dňoch tým z vás, ktorí ste si neboli prevziať na obecnom úrade nové orientačné číslo, v júni bolo prípadne bude v najbližších dňoch do vlastných rúk doručené oznámenie o zmene orientačného čísla. Nakoľko zmenou orientačného čísla sa stáva Váš občiansky preukaz neplatný, je potrebné, aby ste s týmto oznámením navštívili OR Policajného zboru v Novom Meste n/V a vybavili si nový občiansky preukaz a prípadne vykonali tiež zmenu v evidencii vozidiel tzn. vybavili si nový technický preukaz k motorovému vozidlu.

Tabuľku nového orientačného čísla si môžete prevziať počas úradných hodín na obecnom úrade na č. dverí 6 alebo 7 v cene 4,00 Eurá.