POĎAKOVANIE

Starosta obce Čachtice ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave našich čachtických hodov. Vďaka patrí pracovníkom obce, komisiám obecného zastupiteľstva a aj dobrovoľníkom, ktorí sa spoločným úsilím postarali o to, aby sme zažili pekné hodové dni.

Mgr. Michal Balala, váš starosta