Pomôžte pri identifikácii

Tento týždeň došlo k pokusu o vykradnutie stánku. Video zaznamenáva pohyb osoby, ktorá sa o tento čin pokúšala.

Ak ste osobu na zázname z bezpečnostnej kamery spoznali, volajte na obecný úrad 032/74 010 24, alebo 032/74 010 25.

Nakoľko sa v poslednej dobe množia prípady krádeží a vandalizmu, prosíme Vás o zvýšenú všímavosť vo Vašom okolí. Pohyb podozrivých osôb hláste na polícii č. t. 158.

(po kliknutí na obrázok sa spustí video)(po kliknutí na obrázok sa spustí video)