4.riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach – videozáznam