Videozáznam – Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 6.8.2019