6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 12.11. 2019 – videozáznam