Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Čachtice.