7 riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 16.12.2019 – videozáznam