Lekári – čerpanie dovolenky

Praktickí lekári MUDr. Durdíková a MUDr. Mitana oznamujú svojim pacientom, že v dňoch 23.12.2019 – 2.1.2020 nebudú ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude žurnálna pohotovostná služba v Novom Meste n/V.