Nezabudnite na povinnosť podať daňové priznanie..

Obec Čachtice Vás upozorňuje…
Ak ste v roku 2019 nadobudli, predali, darovali, skolaudovali, vydražili alebo zdedili nehnuteľnosť /stavbu, byt, stavebný pozemok, záhradu, rekreačnú chatku, garáž, ornú pôdu, atď./, musíte najneskôr do 31. januára 2020 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na vznik príp. zánik daňovej povinnosti u správcu miestnych daní na Obecnom úrade v Čachticiach na č. dverí 6 a 7.
Do 31.1. 2020 sa podáva aj priznanie k dani za psa na vznik príp. zánik daňovej povinnosti. Daňové priznanie podáva vlastník psa, ktorý dosiahol vek 6 mesiacov príp. ten, ktorému v predchádzajúcom roku zanikla daňová povinnosť.
Do 31.1.2020 sa podáva aj žiadosť o zníženie dane z nehnuteľností. Do tohto termínu je potrebné na Obecný úrad doručiť kópiu preukazu ZŤP – S.
Do 28. 2.2020 sa podáva aj žiadosť o zníženie príp. oslobodenie od poplatku za komunálny odpad pre občanov dlhodobo sa zdržujúcich mimo trvalý pobyt.
Všetky tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade, príp. na web stránke Obce Čachtice v sekcii Občan, Ako vybaviť , Dane a poplatky.