Pozvánka na prednášku o separácii vznikajúcich odpadov