8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 3.3.2020 – videozáznam