Dôležité informácie pre verejnosť v spojitosti s novým kornavírusom COVID-19

Dôležité informácie pre verejnosť v spojitosti s novým kornavírusom COVID-19

Verejnosti odporúčame dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
• umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobru 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
• očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
• zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
• vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
• dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
• zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
• v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
• nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
• ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby

Odporúčania pre cestovateľov:
• kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate
• dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí
• ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní
• ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte lekára, lekársku pohotovostnú službu alebo operátora KOS ZZS a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

Príznaky ochorenia
▪ horúčka
▪ bolesť svalov
▪ dusivý kašeľ
▪ bolesť hlavy
▪ sťažené dýchanie
▪ únava

Call centrum Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín:
0911 763 203