MUDr. Ján Mitana oznamuje zmenu v organizácii vyšetrovania pacientov

Ambulancia MUDr. Ján Mitana oznamuje občanom zmenu v organizácii vyšetrovania pacientov.
KAŽDÝ PACIENT MUSÍ PRED NÁVŠTEVOU AMBULANCIE ZATELEFONOVAŤ LEKÁROVI !!! Pacient , ktorý príde bez predchádzajúcej telefonickej konzultácie NEBUDE OŠETRENÝ.
V čase od 07.00 do 10.00 hod. ošetrujeme LEN pacientov, s prejavmi infekcie dýchacích ciest , to znamená kašeľ, zvýšená teplota, bolesti hrdla .
V čase po 10.00 hod. vybavujeme LEN pacientov bez týchto príznakov, pacientov s ostatnými ochoreniami, vybavujeme administratívne úkony napr. ukončovanie PN a pod.
Ďakujem za pochopenie.

MUDr. Ján Mitana