OBECNÝ ÚRAD PRACUJE OD 13.3.2020 V POHOTOVOSTNOM REŽIME

Vážení občania,
Obec Čachtice z dôvodu preventívnych opatrení v dôsledku možného šírenia koronavírusu na Slovensku oznamuje občanom, že
S ÚČINNOSŤOU OD 13.03.2020 AŽ DO ODVOLANIA PRACUJE OBECNÝ ÚRAD ČACHTICE V POHOTOVOSTNOM REŽIME:

• Žiadame občanov, aby využívali výhradne bezhotovostný platobný styk. Platby za nájom, dane a poplatky, platby za stočné, cintorínske poplatky a iné prosíme uhrádzajte výhradne prostredníctvom bankového účtu.

• žiadame občanov, aby využívali hlavne telefonickú, písomnú (všetky písomnosti môžete dávať do schránky na budove obecného úradu pri vstupných dverách ) a elektronickú komunikáciu s pracovníkmi Obecného úradu. Mailové adresy a kontakty nájdete na www.cachtice.sk

MOMENTÁLNE NEVYBAVUJME
– vydávanie rybárskych lístkov
– vydávanie známok pre psov / evidovanie psov
– výmenu smetiakov (smeti môžete dočasne sústreďovať do plastových vriec, ktoré budú pracovníkmi firmy Marius Pedersen vyvezené ako obvykle)
– overovanie podpisov a listín
– žiadosti o uzatvorenie manželstva
– všetky platby v hotovosti

ČACHTICKÁ KANALIZAČNÁ SPOLOČNOSŤ – zmluvy o napojenie na verejnú kanalizáciu nevybavuje

MATRIKA – vybavujeme len určenie otcovstva a úmrtia.
kontakt: matrika@cachtice.sk, 032/74 010 13

STAVEBNÝ ÚRAD – vybavuje iba nevyhnutné prípady na základe predbežnej konzultácie na telefónnom čísle 032 / 740 10 21, prípadne mailom : stavebnyurad@cachtice.sk

EVIDENCIA OBYVATEĽOV – obec Čachtice oznamuje, že momentálne žiadosti občanov o vybavenie trvalého a prechodného pobytu nevybavuje.

ŽIADOSTI O VÝRUB DREVÍN – oznamujeme občanom, aby žiadosti zasielali len poštou, prípadne mailom : sekretariat@cachtice.sk

Ďakujeme za pochopenie.

Prosíme občanov aby sa správali zodpovedne a dodržiavali prijaté opatrenia.

Obec Čachtice neustále sleduje aktuálny vývoj na Slovensku a v prípade zhoršenia situácie operatívne prijme ďalšie opatrenia.