Oznam Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky na základe Úradu verejného zdravotníctva rozhodlo, že školy ostanú ZATVORENÉ až do odvolania
MŠVVaŠ SR ďalej oznamuje:
1. Ruší sa Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka
2. Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára.
3. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.
4. Zápis do základných škôl sa uskutoční v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.