OZNAM SLOVENSKEJ POŠTY

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia koronavírusu, Slovenská pošta, a.s. pristupuje k úprave podmienok dodávania zásielok nasledovne: Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov je POZASTAVENÉ. Tieto zásielky sa budú adresátom len oznamovať :
– vhodením oznámenia o uložení zásielky na pošte do domovej listovej schránky
– pri službe elektronické oznamovanie zásielok zaslaním oznamu na e-mail alebo sms.
Dodaj vyššie uvedených druhov zásielok bude zabezpečený výdajom pri priehradke oznamovacej pošty, pričom k všetkým oznámeným zásielkam bude predĺžená odberná lehota o ďalších 14 kalendárnych dní.