Zasadnutie Krízového štábu obce Čachtice zo dňa 30.3.2020

Zasadnutie Krízového štábu Obce Čachtice zo dňa 30.3.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID—19, zasadal tretíkrát dňa 30.3.2020 Krízový štáb obce Čachtice, ktorý rozhodol o nasledovných opatreniach:

1. Ponechať v platnosti všetky aktuálne opatrenia krízového štábu obce z 10.3.2020 a z 15.3.2020

2. Osoby v domácej karanténe alebo seniori môžu využiť ponúkané služby nákupu potravín a ich dovoz priamo domov. Túto službu si je možné objednať na obecnom úrade, t.č. 0917 170 515 prípadne nákup a dovoz zabezpečujú aj Potraviny Pekáreň – Gevis , objednávky na t.č. 0915 451 939.
( Obec spracovala zoznam osamelo žijúcich spoluobčanov, ktorých telefonicky kontaktovala a ponúkla im túto výpomoc. Rovnako oslovila predsedníčku JDS s rovnakou požiadavkou )

3. Krízový štáb ukladá starostke obce zabezpečiť motorový postrekovač za účelom vykonávania dezinfekcie verejných priestorov a autobusových zastávok, zdravotného strediska, pošty, okolie ZOS a lavičky v obci. Zároveň je potrebné zabezpečiť najvhodnejší prostriedok na zabezpečenie dezinfekcie po konzultácii s úradom verejného zdravotníctva.

4. Krízový štáb obce dôrazne upozorňuje všetkých občanov na zákaz spaľovania odpadu vo svojich záhradách. V tejto dobe, keď je väčšina ľudí doma a celý čas sú nútení tráviť vo svojich domácnostiach, tak im život znepríjemňuje hustý štipľavý dym valiaci sa z viacerých strán.

5. Obec v tejto dobe ukončí distribúciu ochranných rúšok pre všetkých občanov obce.V prípade ak niekomu nebolo rúško doručené , môže zatelefonovať na obecný úrad na t. č. 032/7401024 alebo 0905 227 829 a v najbližších dňoch mu bude ochranne rúško poskytnuté.

6. Krízový štáb diskutoval o možnom priestore na umiestnenie osôb s trvalým pobytom na území obce Čachtice, ktoré majú povinnosť domácej karantény, ale chcú z opodstatnených dôvodov byť v karanténe mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

7. Starostka obce informovala členov krízového štábu o tom, že Čachtická kanalizačná spoločnosť bude v mesiaci apríl rozposielať štvrťročné faktúry. Vzhľadom na danú situáciu z dôvodu preventívnych opatrení vyzýva občanov o zaplatenie faktúr elektronickou formou. Obec momentálne neprijíma platby v hotovosti.

8. Ukladá starostke obce zabezpečiť pre ZOS z dôvodu rozšírenia núdzového stavu, z ktorého vyplýva pracovná povinnosť v ZOS Čachtice pre všetky pracovníčky zabezpečiť karimatky a spacáky.

9. Krízový štáb doporučuje obyvateľom bytových domov venovať zvýšenú pozornosť dezinfekcii spoločných priestorov.

10. Krízový štáb ukladá starostke obce zabezpečiť zásobu hygienických rúšok na viacnásobné použitie v prípade núdzového stavu. Starostka informovala , že objednala 1000 kusov jednorazových rúšok a 200 respirátorov pre zabezpečenie chodu obce vo výnimočnom stave.

11. Ukladá sa starostke obce pripraviť finančné opatrenia na zníženie negatívnych ekonomických dôsledkov spôsobených nižším príjmom podielových daní pre obec z dôvodu ekonomickej krízy.

12. Krízový štáb doporučuje riaditeľovi Základnej školy v Čachticiach pripraviť zápis detí do 1. ročníka pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení.

13. Informovanie obyvateľov obce Čachtice o aktuálnej situácií sa bude vykonávať prostredníctvom úradnej tabule, webovej stránky obce, prostredníctvom obecného kanálu a prostredníctvom facebookovej stránky obce Čachtice .

14. Žiadame dôsledné dodržiavanie usmernení Ústredného krízového štábu SR, Ministerstva školstva SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva SR a Krízového štábu obce Čachtice. Všetky aktuálne informácie sú dostupné aj na https://www.korona.gov.sk/