Zberný dvor bude do odvolania zatvorený!

Obec je nútená s okamžitou platnosťou uzavrieť Zberný dvor!
Naliehavo žiadame občanov v tejto výnimočnej situácii, aby odpad vznikajúci v domácnostiach dokázali ponechať vo svojej smetnej nádobe a vyseparované zložky odpadu v igelitových vreciach zatiaľ u seba doma a až do odvolania nám odpad nevozili na Zberný dvor.
Smetné nádoby budú vyvážané v pravidelných intervaloch. Problém máme so zabezpečením vývozu odpadu zo zberného dvora, kvôli odstavenej doprave, zákazu dovozu na skládku odpadu a preplneniu nádob v zbernom dvore. Z tohoto dôvodu sme nútení s okamžitou platnosťou uzavrieť Zberný dvor Čachtice až do odvolania.
Dôrazne žiadame zvlášť obyvateľov, ktorí vo večerných hodinách vyvážajú odpad pred bránu zberného dvora, aby si tento odpad dočasne nechali doma a doviezli ho až začne fungovať odvoz odpadu. Nevykladajte ho pred bránou zberného dvora za žiadnych okolností, lebo odpadom zablokujete obyvateľov bývajúcich na prístupových pozemkoch a spôsobíte tým mimoriadnu situáciu, za ktorú môžete byť v tejto dobe výnimočne potrestaní. Za žiadnych okolností sa ho nezbavujte nelegálnou cestou vysýpaním po jarkoch, alebo niekde v prírode. V takýchto prípadoch Vám hrozí pokuta za porušenie VZN/2016 vo výške 1500 € a ďalšie následky za porušenie disciplíny v mimoriadnej situácii.