Zberný dvor je opäť otvorený

Oznamujeme občanom, že Zberný dvor je znovu v prevádzke v obvyklých otváracích hodinách. Žiadame občanov, aby boli voči sebe ohľaduplní a vstupovali do Zberného dvora po jednom a ostatní čakali pred vstupnou bránou. Rešpektujte pokyny prítomného zamestnanca!!!