Oznámenie o zmene termínu fakturácie za stočné

Čachtická kanalizačná spoločnosť s.r.o. oznamuje občanom napojeným na verejnú kanalizáciu, že po viacerých žiadostiach o zmenu vo fakturácii stočného pristupuje k obnoveniu pôvodného systému fakturácie za stočné po každom štvrťroku.
Jediný rozdiel bude vo fakturácii po I. a III. štvrťroku, že faktúry budú vystavené podľa predpokladanej spotreby jednotlivej domácnosti odhadom z dôvodu absencie údajov a následne vo faktúrach II. a IV. štvrťroku budú fakturačné čiastky vyrovnané podľa skutočných odpočtov vodomerov prevzatých od spoločnosti TVK a.s. Trenčín.
Zároveň sa ospravedlňujeme za zmeny, ktoré sme museli urobiť na základe zmeny termínov odpočtov vodomerov u spoločnosti TVK a.s. Trenčín.