Riaditeľstvo Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje svojim žiakom termíny, kedy si môžu prísť pre svoje osobné veci.

Riaditeľstvo Základnej školy Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach oznamuje svojim žiakom termíny, kedy si môžu prísť pre svoje osobné veci. Tieto časové termíny sú stanovené na základe dohody triednych učiteľov s rodičmi a žiakmi . Všetko prebehne za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení, preto pripomíname, že treba mať rúška na ústach a rukavice.

1. A vo štvrtok 7.5.2020 o 14.30h
1. B vo štvrtok 7.5.2020 o 13.30h
2. A vo štvrtok 7.5.2020 o 16.30h
2. B v pondelok 4.5.2020 o 15.00h
2. C v utorok 5.5.2020 o 16.00h
3. A v stredu 6.5.2020 o 8.30h
4. A vo štvrtok 7.5.2020 o 15.30h
4. B v utorok 5.5.2020 o 15.00h
5. A v pondelok 4.5.2020 o 11.00h
5. B v pondelok 4.5.2020 o 10.00h
6. A v pondelok 4.5.2020 o 8.00h
6. B v utorok 5.5.2020 o 11.00h
7. A v utorok 5.5.2020 o 8.00h
7. B v pondelok 4.5.2020 o 12.00h
8. A v pondelok 4.5.2020 o 9.00h
9. A v stredu 6.5.2020 o 10.00h
9. B v utorok 5.5.2020 o 9.00h
Šp.tr v pondelok 4.5.2020 o 13.00h