Rozšírenie núdzového stavu obmedzenie pohybu Uznesenie 207_2020

 • UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  č. 207
  zo 6. apríla 2020
  k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného
  zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
  výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
  vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
  a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020
  a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020

  UZNESENIE_207_2020