Seniori realizujte svoje nákupy vo vyhradenom čase

Obec Čachtice dôrazne vyzýva seniorov, aby dôsledne dodržiavali nariadenie úradu hygieny a využívali na svoje nákupy potravín , mäsa a drogérie presne určené hodiny od 9:00 – 12:00hod. Počas tohto určeného času sú tieto obchody vyhradené len pre Vás. Zároveň vyzývame ostatných občanov, aby na svoje nákupy využívali ostatný čas prevádzky obchodov.