9. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 2.6.2020 – videozáznam