Oznam pre rodinných príslušníkov a príbuzných klientov Zariadenia opatrovateľskej služby v Čachticiach v súvislosti plánu uvoľnovania opatrení s ochorením COVID – 19

II. FÁZA OPATRENIA v ZOS od 08.06.2020

Dňom 8.6.2020 vedenie KŠ zariadenia so štatutárnym zástupcom obce umožňujú uvoľňovanie zmierňovania prijatých opatrení v súvislosti s COVID- 19 nasledovne:

– umožňuje sa návšteva klientom vo vonkajších priestoroch zariadenia / dvor /, pre chodiacich klientov v limitovanom počte

– umožňuje sa návšteva v zariadení aj na izbe klienta pripútaného na ložku, ak ju obýva sám. Toto bude za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických požiadaviek.

– klienti zariadenia v sprievode personálu ZOS smú absolvovať lekárske vyšetrenia na odborných ambulanciách.

Žiadame príbuzných, aby rešpektovali podmienky pre umožňenie návštev.

1. Návštevy na izbách klientov treba vopred telefonicky objednať u pracovníčiek zariadenia na telefónnom čísle 032/7787340, dohodne sa deň návštevy, hodina a čas.

2. Čas návštevy je stanovený na maximálne 1 hodinu.

3. Počet návštev na jedného klienta v rovnakom čase sú 2 osoby.

4. Z dovodu priestorových možností smie mať jeden klient v týždni maximálne 2 návštevy v rozvrhnutom čase podľa dohody od:

10.00 – 11.00 hod.
11.00 – 12.00 hod

15.00 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.

5. Návštevy pred vstupom do zariadenia si vykonajú dezinfekciu rúk, bude im zmeraná TT bezkontaktne, podpíšu čestné vyhlásenie v súvislosti s COVID – 19 a s použitím ochranného rúška.

6. Deťom do 15 rokov sú návštevy zakázané.

Ak táto fáza realizácie uvoľnenia opatrení prebehne bez komplikácií budeme následne rodinných príslušníkov našich klientov o ďalšej fáze ktorá by mala začať 15.06.2020 informovať.
Je snahou nás všetkých k uvoľneným opatreniam pristupovať zodpovedne, aby sme sa mohli čo najskor vrátiť k bežnému režimu v ZOS.

vedúca zariadenia starostka obce
Mgr. Mária Blanárová Ing. Erika Ondrejková