10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 7.7.2020 – videozáznam