Správa daní a poplatkov – dovolenka

Oznamujeme Vám, že v piatok dňa 14.8.2020 kancelária správy daní a poplatkov nebude z dôvodu čerpania dovolenky úradovať. V tento deň sa na Obecnom úrade v Čachticiach nebudú vyberať nasledovné platby: platby za miestne dane z nehnuteľností, poplatky za komunálny odpad, platby za stočné, platby za prenájom obecných bytov, cintorínsky poplatok, nebudú sa vydávať smeťové nádoby, rybárske lístky a známky pre psov.