12. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 15.12.2020 – záznam