13. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čachticiach 9.3.2021 – záznam