Interná smernica zo dňa 1. marca 2021 o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely Obce Čachtice