Testovanie počas Veľkonočných sviatkov

Testovanie obyvateľov v obci Čachtice
Dátum testovania:
Piatok 2.4.2021

Čas testovania piatok 2.4.2021:
8:00 hod. – 11:30 hod.
12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka
13:00 hod. – 16:30 hod.
17:00 hod. – 17:30 hod. prestávka
17:30 hod. – 20:00 hod.

posledný odber o 19:30 hod.

Čo si treba k testovaniu priniesť:
Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania do 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)

Občania, ktorí nemajú v obci trvalý pobyt a cudzinci sa môžu testovať na ktoromkoľvek odbernom mieste.

Odporúčania k organizácii testovania:
Doporučujeme občanom, aby prichádzali podľa poradia ulíc nasledovne:
Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčané dni a čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na testovanie v iný čas a iný vyššie uvedený deň.

MIESTO TESTOVANIA: OKRSOK č. 1
KULTÚRNY DOM – VSTUP OD DETSKÉHO IHRISKA
2.4.2021
Železničná od 09:00 – 11:30
J.Urbanovského od 09:00 – 11:30
Na doline od 09:00 – 11:30
Kúria od 09:00 – 11:30
Niva od 09:00 – 11:30
Podzámska od 09:00 – 11:30
Medzihorská od 13:00 – 16:30
Revolučná od 13:00 – 16:30
Slnečná od 13:00 – 16:30
Pionierska od 17:30 – 19:30
Ul. 1. Mája od 17:30 – 19:30
Malinovského od č.d. 243 – 323 od 17:30 – 19:30

MIESTO TESTOVANIA: OKRSOK č. 2
OBECNÝ ÚRAD
2.4.2021
Malinovského
od č.d.419–773, 1260,1261 od 09:00 – 11:30
Záhradná od 09:00 – 11:30
L.Novomeského od 09:00 – 11:30
Duklianska od 09:00 – 11:30
Miloša Uhra od 13:00 – 16:30
Mierová od 13:00 – 16:30
Družstevná od 13:00 – 16:30
Špitálska od 17:30 – 19:30
Lysiná od 17:30 – 19:30
Múkovská č.d.1279,1280,1281,1282,1286,1287
od 17:30 – 19:30

MIESTO TESTOVANIA: OKRSOK č. 3
DOM SLUŽIEB – SVADOBKA – VSTUP ZOZADU OD SÍDLISKA
2.4.2021
Múkovská č.d. 1276,1277,1278 od 09:00 – 11:30
Zemiansky kút od 09:00 – 11:30
Malinovského od č. d.798 – 1259 od 09:00 – 11:30
Ľ. Podjavorinskej od 09:00 – 11:30
Fraňa Kráľa od 09:00 – 11:30
Hviezdoslavova od 13:00 – 16:30
Teplica od 13:00 – 16:30
Želovany od 13:00 – 16:30
Komárno od 17:30 – 19:30
Osloboditeľov od 17:30 – 19:30
Kamence od 17:30 – 19:30